Základní informace

DIMENZE++ je původní informační systém společnosti CENTIS, spol. s r.o., který je určen k řízení výrobních, obchodních a ekonomických firemních aktivit.Zobrazit více...

Obecné informace

Informační systém DIMENZE++ je členěn na následující moduly.Zobrazit více...

Koncepce účetnictví

Účetní koncepce informačního systému je založena na reálném fungování firem, kdy běžně nastávají časové nesoulady v zakládaných údajích, které nejsou uživatelsky ovlivnitelné.Zobrazit více...

Řízené schvalování dokumentů

S využitím digitálního archivu je možné provádět schvalování dokumentů v systému pouze elektronicky bez nutnosti jejich fyzického předávání ve firmě (schvalování došlých faktur atd.).Zobrazit více...

Archivace dokumentů

Systém je vybaven Digitálním archivem, který umožňuje správu libovolných dokumentů v elektronické podobě Faktury, Smlouvy, Výkresy, Atesty atd.Zobrazit více...

Elektronická výměna dat

Systém je připraven na elektronickou výměnu dokladů - EDI, elektronický bankovní styk, elektronickou komunikaci se státní správou.Zobrazit více...