Vztah TPV2000 a IS DIMENZE++

TPV 2000 je systém předvýrobních etap, který je plně integrován s IS DIMENZE++. TPV 2000 pracuje s IS DIMENZE++ nad společným archivem položek, evidencí uživatelů nad společnými číselníky a nad společnými katalogy středisek, pracovišť, pracovních tříd apod. Mezi TPV 2000 a IS DIMENZE++ nedochází k vzájemnému předávání dat, ale oba systémy tvoří jednotný, vzájemně plně propojený celek pracující nad společnou databází
Systém TPV 2000 je v rámci IS DIMENZE++ jeho nezbytnou součástí pro zajištění funkcí pro řízení a plánování zakázkové výroby.

Vlastnosti TPV 2000

  • Je plně integrováno s IS DIMENZE++ 
  • Podporuje práci technologů – tvorba technologické dokumentace a zpřístupnění konstrukční dokumentace 
  • Podporuje přebírání dat z konstrukce - 3D i 2D (grafické i negrafické informace) 
  • Podporuje NC programátory (evidence NC programů)
  • Umožňuje převedení technologické dokumentace ze stávajícího řešení IS do TPV2000
  • Zpřístupňuje ostatní souvisejí dokumenty (dopisy, tabulky, odkazy na internetovská data)
  • Podporuje tvorbu podkladů pro předběžnou kalkulaci výrobku.
  • Podporuje rychlé vytvoření konkrétní výrobní dokumentace na základě konstrukční a technologické dědičnosti.
  • Podporuje archivaci a autorizaci výrobní dokumentace.
  • Podporuje změnové řízení výrobní dokumentace.
Další informace viz. TPV 2000
Implementace TPV 2000