Řízení skladů pomocí přenosných PDA zařízení

Pomocí specializovaných modulů DIMENZE++ pro PDA zařízení, lze řešit on-line následující problematiky skladů

  • Provádění inventur
  • Zaskladňování materiálu
  • Výdeje materiálu do výroby
  • Sledování toku a předávání dílců ve výrobě
  • Příjmy hotových výrobků na sklad
  • Sledování toku a zaskladňování materiálu na paletách ve strukturovaných skladech v potravinářském průmyslu
  • ad.
Řízení skladových operací prostřednictvím automatizovaných skladových systému KARDEX

DIMENZE++ má realizováno propojení na automatické skladové systémy KARDEX. Samotné vyskladňování materiálu do výroby je řízeno z DIMENZE++ na základě předávaných podkladů do skladového systému s informacemi o vyskladňovaných položkách a potřebném množství. Obdobně je řízeno i zaskladňování přijímaných položek do skladového systému.

Řízení skladových operací prostřednictvím specializovaných modulů DIMENZE++ pro dotykové displeje

V potravinářském průmyslu lze využívat specializovaných modulů na dotykových displejích pro řízení výdeje materiálu a polotovarů dle receptur, výrobu polotovarů a výrobků a předávání výrobků na expediční sklady.